Tw O
RUARBGRDEENFRHUNARMKAZKGZMDMNGROTJKUAUZBVNMCHN
Uniform
help phone
+7 (495) 357-38-88

How to DAT works?

VideoDescription

Contacts

LLC «Aventa-Info» —
DAT brand-control system administrator.

1/4, 2nd Smolensky bystreet, Moscow, 121099, Russia, Scheme

Phone: +7 (495) 357-38-88
E-mail:DAT@3888.ru
Web: www.3888.ru

CHECK of authenticity of goods
Enter code

ТОВАРДЫН АНЫКТЫГЫН ТЕКШЕРҮҮ

Кодду киргизиңиз

Текшерүү

DAT бренд-көзөмөлдөө системасынын жардамы менен жасалмалоодон коргоо

Сиз DAT бренд-көзөмөлдөөсистемасынын сайтындасыз. Биз товарлардын жасалмалоодон корголушун камсыздайбыз жана сатып алуучуга продукциянын аныктыгын текшерүүгө жардамдашабыз.

Биздин сайттан товардын аныктыгын текшериңиз жана Сиз түп нускасын сатып алганыңызга ынаныңыз!

Товар, эгерде ага корголуучу катмардын алдына жашырылган уникалдуу DAT-код сыйпалган болсо жасалмалоодон коргоо менен камсыздалган болот (коргочу коду сизге чейин ачылып калган болсо, товарды сатып албаңыз).

Эгерде Сиз өндүрүүчү болсоңуз жана өзүңүздүн товарды жасалмалоодон DATбренд-көзөмөлдөө системасынын жардамы менен коргоого кызыкчылыгыңыз бар болсо, Сиздин суроо-талапты DAT@3888.ruжөнөтүңүз.

Сиз DAT бренд-көзөмөлдөө системасы менен корголгон товарлардын аныктыгын, атайын жабдууларсыз жана эксперттерсиз текшере аласыз!

Сатылып алынган товардын аныктыгы тууралуу системанын жообун он-лайн режиминде бир нее мүнөттүн ичинде алыңыз!

Аныктыгын кантип текшерүү керек?

1. Коргоочу DAT-стикери же оромолуна же этикеткасына жашырылган DAT-коду бар товарды сатып алыңыз.

2. DAT-коддун жогорку катмарын өчүрүңүз же алып салыңыз.

3. Аныктыгын текшериңиз, ал үчүн DAT-коддун15 санын аныктыгын текшерүү терезесине 3888.ru сайтынан киргизиңиз жана системадан жоопту күтүңүз.

4 . системанын Сиздин суроо-талапка болгон жообу менен таанышыңыз:

 

товар
АНЫК

 

код алгачкы жолу

текшерилип жатса,

СИЗ АНЫК ТОВАРДЫ

САТЫП АЛГАНСЫЗ

 

 көңүл буруңуз КОНТРАФАКТ

 

Код системада катталган

эмес болсо же кайталанып

текшерилип жаткан учурда

КОНТРАФАКТ ТУУРАЛУУ БИЛДИРМЕ

келип түшөт


 

 

Аныктыкты текшерүү биринчи жолу жүргүзүлүүдө. DAT-коддун идентификациялык номерин кайталап текшерген учурда Система код мурда текшерилгендиги тууралуу маалымдайт.

Көңүл буруңуз! Эгерде DAT-коддун коргоочу катмары бузулуп калган болсо, товарды сатып албаңыз!

Эгерде DAT бренд-көзөмөлдөө системасы менен корголгон товарда идентификациялык DAT-код жок болсо, товар ошондой эле жасалма болушу мүмкүн!

Товардын аныктыгын сатып алгандагы алгачкы сааттарда же күндөрдө текшерүүнү сунуштайбыз.