Tw O
RUARBGRDEENFRHUNARMKAZKGZMDMNGROTJKUAUZBVNMCHN
Uniform
help phone
+7 (495) 357-38-88

How to DAT works?

VideoDescription

Contacts

LLC «Aventa-Info» —
DAT brand-control system administrator.

1/4, 2nd Smolensky bystreet, Moscow, 121099, Russia, Scheme

Phone: +7 (495) 357-38-88
E-mail:DAT@3888.ru
Web: www.3888.ru

CHECK of authenticity of goods
Enter code

Барааны жинхэнийг нь шалгах

Код оруулна уу

Шалгах

Бүтээгдэхүүнийг хуурамчаар үйлдвэрлэхээс хамгаалах DAT шалгуурын брэнд систем

Та DAT хяналтын брэнд системийн сайтруу орсон байна. Бид барааг хуурамчаар үйлдвэрлэхээс хамгаалах үйл ажиллагааг хангаж, бүтээгдэхүүний жинхэнэ чанарыг шалгахад худалдан авагч нарт тус болдог.

Та манай сайтруу орж барааны жинхэнэ үгүйг шалгаж оригинал бараа худалдаж авсанаа шалгаж болно!

Бараануудыг хуурамчаар үйлдвэрлэхээс сэргийлж хамгаалах DAT код хийсэн байдаг, тэр нь тусгай газар бичигдсэн байдаг (хэрэв хамгаалтын код нь задарсан бол та уг барааг бүү худалдаж аваарай).

Хэрэв та үйлдвэрлэгч бол өөрийн бүтээгдэхүүнээ хуурамчаар үйлдвэрлүүлэхгүйн тулд DAT брэнд хяналтын системээр хамгаалуулж болно, үүний тулд манай цахим хаягруу хандана уу DAT@3888.ru.

DATбрэнд хяналтын системээр бараа бүтээгдэхүний жинхэнийг шалгахын тулд тусгай тоног төхөөрөмж Вы можете проверить подлинность товаров, защищенных Системой бренд-контроля DAT, без специального оборудования и экспертов!

Худалдаж авсан бараа бүтээгдэхүүнийхээ жинхэнийг он-лайнаар хэдхэн минутын дотор уг системээс мэдэж болно!

Жинхэнийг нь яаж шалгах вэ?

1. Баглаа савалгаандаа хамгаалтын DATкод, эсвэл DATтасалбартай барааг худалдаж авна.

2. DATкодны дээрэх хамгаалтын наалдаасыг хусаж.

3. 3888.ru сайтруу ороод 15 оронтой DAT кодыг тусгай хяналтын мөрлүү хийгээд системийн хариуг хүлээнэ.

4 . Та системийн хариутай танилцана уу:


Бараа

бүтээгдэхүүн
жинхэнэ
байна

 

хэрэв кодыг анхны удаа

шалгуулж байгаа бол,

та жинхэнэ бараа бүтээгдэхүүн

худалдаж авсан байна


 

 

анхаарна
уу хуурамж бараа бүтээгдэхүүн

 

хэрэв код нь системд

бүртгэгдээгүй тохиолдолд эсвэл

кодыг давтан шалгаж

байгаа бол хуурамч бараа бүтээгдэхүүн

гэж гарч ирнэ


 

 

Жинхэнийг нь нэг л удаа шалгана. DAT кодыг давтан шалгахад систем нь кодыг урд нь шалгуулж байсаныг мэдэгдэнэ.

Анхаарна уу! Хамгаалтын DAT код нь гэмтсэн байвал энэхүү бараа бүтээгдэхүүнийг бүү худалдаж аваарай!

Хэрэв DAT брэнд хяналтын системээр хамгаалагдсан бараа бүтээгдэхүүн нь DAT кодгүй бол хуурамж байх магадлалтай байхыг анхаарна уу!

Бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авсаны дараа хэдэн цаг эсвэл хэдэн өдрийн дотор жинхэнийг нь шалгаж байхыг зөвлөж байна!