DAT The international system of voluntary labeling

Ընտրեք լեզուն

Հայերեն Ընտրեք լեզուն
ՍՏՈՒԳԵԼ ԱՊՐԱՆՔԻ
ԻՍԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄՈՒՏՔԱԳՐԵՔ ԹՎԱՅԻՆ ԿՈԴԸ

Միայն առաջին ստուգումն է հաստատում իսկությունը:
Կրկնակի ստուգման դեպքում համակարգը կպատասխանի, որ կոդը նախկինում ստուգվել է:

Հայերեն

Ստուգել ապրանքի իսկությունը

Պաշտպանությունկեղծիքներից` DAT բրենդ-կոնտրոլի համակարգի միջոցով

Դուք գտնվում եք DAT բրենդ-կոնտրոլիհամակարգի կայքում:Մենք ապահովում ենք ապրանքների պաշտպանությունը կեղծիքներից և օգնում գնորդին ստուգելու ապրանքի իսկությունը:

Մեր կայքում ստուգեք ապրանքի իսկությունը և համոզվեք, որ գնել եք իսկական ապրանք:

Ապրանքն ապահովված է կեղծիքներից պաշտպանությամբ, եթա դրա վրա դաջված է եզակի DAT- կոդը, որը թակնված է պաշտպանիչ շերտի տակ (պետք չէ գնել ապրանքը, եթե դրա պաշտպանիչ կոդը արդեն բացված է):

Դուք կարող եք ստուգել DAT բրենդ-կոնտրոլի համակարգով պաշտպանված ապրանքների իսկությունը առանց հատուկ սարքավորումների և փորձագետների:

Ստացեք գնված ապրանքի իսկության մասին պատասխանը համակարգից մի քանի րոպեների ընթացքում ` առցանց ռեժիմում:

Ինչպե ՞ ս ստուգել ապրանքի իսկությունը:

Գնեք ապրանքը պաշտպանիչ DAT-սթիքերովկամ DAT-կոդով, որը թակնված է փաթեթի մեջ կամ պիտակի վրա:
Ջնջեք կամ հեռացրեք DAT-կոդի վերևի շերտը:
Ստուգեք իսկությունը, մուտքագրելով DAT-կոդի 15 թվերը իսկության ստուգման պատուհանում` 3888.ru կայքում, ևսպասեքհամակարգիպատասխանին:
Ծանոթացեք պատասխանին, որը համակարգը ուղղել է ի պատասխան Ձեր հայտի.
Կոդնառաջին անգամստուգելուդեպքում`, ԴՈՒՔԳՆԵԼԵՔ ԻՍԿԱԿԱՆԱՊՐԱՆՔ
Կոդը երկու անգամից ավել ստուգելու դեպքում` տեսեք առաջին անգամ ստուգելիս համակարգի պատասխանը:
Կոդըհամակարգում գրանցվածչլինելուկամ կրկնակիստուգվելու դեպքում ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ԿԵՂԾԻՔԻՄԱՍԻՆ

Իսկության ստուգումն իրականացվում է մեկ անգամ:DAT-կոդի նույնականացման համարի կրկնակի ստուգման դեպքում Համակարգըտեղեկացնում է, որ կոդն արդեն ստուգվել է:

Ուշադրությու՛ն:Պետք չէ գնել ապրանքը, եթե DAT-կոդի պաշտպանիչ շերտը վնասված է:

Եթե DAT բրենդ-կոնտրոլի համակարգի կողմից պաշտպանվող ապրանքի վրա բացակայում է նույնականացման DAT-կոդը, ապա ապրանքը կարող է լինել կեղծ:

Խորհուրդ ենք տալիս ստուգել ապրանքի իսկությունը գնելուց հետո մոտակա ժամերի կամ օրերի ընթացքում:

Contacts

LLC «Aventa-Info» — DAT brand-control system administrator.
1/4, 2nd Smolensky bystreet, Moscow, 121099, Russia, Scheme